Go to Name Index


Abraham Howe = Hannah Ward

ELIZABETH HOWE = Samuel Brigham

B: Marlboro MA 5 Apr 1665
M: 1683
D: Marlboro MA 26 Jul 1739

siblings: Daniel, Joseph, Hannah, Deborah, Rebecca, Abraham, Sarah

Elisabeth Brigham
Hepsibah Brigham
Capt. Samuel Brigham
Lydia Brigham
Lieut. Jedediah Brigham
Jotham Brigham
Timothy Brigham
Charles Brigham
Persis Brigham
Antipas Brigham